Sahabat

Thursday, February 24, 2011

LAPORAN PELAKSANAAN TAHBIB AL-LUGHAH 2011

Tuan-tuan guru, Puan-puan guru, Dato' dan Datin Sekelian..........

Berdasarkan kepada surat makluman pelaksanaan Program Tahbib al-Lughah JPNS.SPI.PPI.700-1/39/2( ) bertarikh 28 Disember 2010, tuan-tuan,puan-puan,Dato' dan Datin yang dihormati sekelian diminta menghantar laporan pelaksanaan program tersebut pada atau sebelum 20 Febuari 2011......

Sehingga tempoh tersebut tamat hanya dua buah sekolah sahaja yang telah menghantar laporan tersebut ....
Oleh itu dipanjangkan tempoh penghantaran tersebut sehingga 11 Mac 2011....

Sekiranya tuan,puan Dato dan Datin tidak dapat menghantar laporan pada tarikh kedua ini tuan-puan bolehlah menghantarnya pada 20 Febuari 2012....

Laporan hendaklah dihantar dalam bentuk soft copy sahaja....
Format laporan boleh dimuat turun di alamat berikut :
http://www.4shared.com/file/P22q-eZh/laporan_tahbib_al-lughah_2011.html
Sekian . Terima kasih........................t.t...........................
Pen. Pengarah Operasi Bahasa Arab
Sektor Pendidikan Islam
Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan

No comments:

Post a Comment